Selaa avoimia kirjoituskutsuja


AGON-lehti

AGON on filosofisesti painottunut monitieteinen lehti, joka julkaistaan verkko- ja painoversiona. Lehden verkkoversio on vapaasti ja ilmaiseksi kaikkien luettavissa.

AGON on puolueeton ja avoin kaikelle tieteelliselle tutkimukselle, keskustelulle sekä kulttuurikirjoittamiselle. Lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, lectio preacursioita sekä vapaamuotoisia tekstejä kuten esseitä, katsauksia, keskustelun avauksia, konferenssiesitelmiä, kolumneja, taiteilijaesittelyitä ja kirjallisuusarvosteluja. AGON on Tieteellisten seurain valtuuskunnan tunnustama vertaisarviojulkaisu, jonka erityisenä painopisteenä on monitieteisyys ja pohjoisuus. Vuodesta 2014 lähtien AGON on toteuttanut tieteellistä vertaisarviointikäytäntöä. Toimituskunta ja sen nimeämät asiantuntijat arvioivat tieteellisiksi tarkoitetut käsikirjoitukset. Vertaisarvioidut artikkelit tunnistaa TSV:n vertaisarviointitunnuksesta vertaisarviointitunnus.

AGON-lehden tavoitteena on ylläpitää pohjoista monitieteellistä julkaisu- ja keskustelufoorumia. Lehti julkaisee kirjoituksia myös saamen kielillä sekä tarvittaessa ruotsin ja norjan kielillä. AGON on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n jäsen.

Kirjoitusohjeet

Lehden osiot

va-tunnus

TSV:n vertaisarviointitunnus

Artikkelit -osiossa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, jotka kaksi artikkelin aiheen asiantuntijaa arvioivat. Artikkelit lähetetään arvioitsijoille nimettöminä. Kirjoittajia edellytetään huomioimaan referee-lausuntojen esittämä kritiikki ja mahdolliset muutosehdotukset artikkelin viimeistelyvaiheessa. Artikkeleiden pituus noin 6000 sanaa.

Katsauksia ja keskustelua -osiossa julkaistaan kirjallisuuskatsauksia, keskustelunavauksia, esseitä, kolumneja sekä tieteen popularisoimiseen tähtääviä muita vapaamuotoisia tekstejä. Erityisesti seminaareissa ja konferensseissa pidetyt esitelmät sekä dialogimuotoisina syntyneet kiinnostavat filosofiset tai tieteelliset keskustelut (esim. sähköpostikeskustelut) ovat tervetulleita. Tekstien pituus noin 2000 sanaa.

Tutkimusprojekti esittelyssä -osiossa julkaistaan tutkimushankkeiden esittelyjä. Kirjoittajia kannustetaan tiiviin hanke-esittelyn lisäksi pohtimaan tutkimustaan myös filosofisten kysymysten näkökulmista. Esimerkiksi sitä, miksi ks. tutkimushanke on tärkeä ja millaisiin filosofisiin kysymyksiin tutkimuksessa tullaan mahdollisesti törmäämään? Millaisia taustaoletuksia tai hypoteeseja tutkimuskohteesta on? Millaisia odotuksia ja tavoitteita tutkimushankkeeseen liittyy tai millaista yhteiskunnallista merkitystä hankkeella voidaan ajatella olevan? Tekstin pituus noin 3000 sanaa.

Taiteen paikka -osiossa julkaistaan pääsääntöisesti lehden kansitaiteilijan esittely ja muita teoksia. Lehdelle voi tarjota julkaistavaksi kuvataidetta, runoja ja proosaa.

Tutkijalta ja opiskelijalta -osiossa yliopistossa toimivat voivat tarjota palstalle tutkimukseen, opiskeluun, elämään, työllistymiseen ja eri tieteisiin liittyviä vapaita pohdintoja: Millaisia kokemuksia sinulla on yliopistosta, opiskelusta ja tutkimuksesta? Millaisia toiveita sinulla on opiskelun ja tutkimuksen suhteen? Millaisena näet oppialasi merkityksen yhteiskunnassa? Miltä yliopisto-opiskelun suunta ja tulevaisuus näyttää? Näiden ja muiden kysymysten suunnassa tutkijat ja opiskelijat voivat kirjoittaa noin 1000 sanan pituisen tekstin.

Kirja-arvio -osiossa julkaistaan kirjallisuusarvosteluja. Kirja-arvostelun kirjoittamisesta kiinnostuneet voivat pyytää lehden toimitukselta haluamansa kirjan arviointikappaletta.

Lähetä tekstisi

Lähetä tekstisi lehdelle sekä kyseisen numeron vastaavalle päätoimittajalle että osoitteeseen agon.lehti@gmail.com. Kaikki tekstit lähetetään lehdelle sekä Word- että RTF-muodossa. Vieraskielisiä fontteja tai kuvia sisältävät tekstit lähetetään myös PDF-versiona. Muiden kuin suomen kielellä kirjoitettujen tekstien alkuun tulee liittää suomenkielinen tiivistelmä. Kirjoittajat voivat lähettää toimituksen käyttöön myös muuta kuvamateriaalia.

Tekstien kaikki viitteet loppuviitteinä ja tekstin alkuun tulee liittää kirjoittajatiedot (nimi, arvo, ammatti, osoite ja sähköpostiosoite) sekä lyhyt biografia.

Lehden julkaisija Pohjoinen Filosofiyhdistys AGON ry. pidättää oikeuden julkaistuihin kirjoituksiin. Poikkeustapauksista sovitaan kirjoittajan kanssa erikseen. Artikkeleiden ja lectio preacursioiden kirjoittajille lähetetään kolme painettua tekijänkappaletta ja muille yksi. *Vuonna 2020 julkaistaan Agon ry:n taloudellisen tilanteen takia ainoastaan verkkolehti, emme siis lähetä tekijänkappaleita 2020 julkaisuista.

Lähteiden merkitseminen

Lähteet merkitään lähdeluetteloon aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan seuraavasti:

Kirjat:

Lehtola, Veli-Pekka (2012) Saamelaiset suomalaiset. Kohtaamisia 1896–1953. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Artikkeli kokoomateoksessa:

Vuola, Elina (2010) Feministinen uskonnontutkimus. Teoksessa Saresma, Tuija; Rossi, Leena-Maija & Tuula Juvonen (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 170–182.

Artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä:

Oksanen, Markku (2013) Eläinkysymys ja demokratia. Politiikka 55:4, 239–255.