Johdanto Tutkimuskirjallisuus tunnistaa alikuormituksen (boreout) käsitteen jo ainakin 1980-luvulta saakka, mutta aiheesta löytyy silti vielä vähän tietoa verrattaen vastakkaiseen ilmiöön, ylikuormitukseen (burnout). Työntekoa ja siihen liittyviä ilmiöitä koskevaa tutkimuskirjallisuutta selatessa törmää lukuisiin tutkimuksiin ylikuormituksesta. Aiheena ylikuormitus on tietenkin alati hektisessä työelämässämme jatkuvasti pinnalla. Tapamme elää keskellä valtavaa informaatiotulvaa suorastaan ”kerjää” yksilöä kohti ylikuormituksen raja-aitoja. Haluan […]

Aloitin hiljattain taiteellisen tutkimuksen työnimellä Luonnonvarat. Pyrkimyksenä on luonnon ja kulttuurin välisen suhteen ja käsitteellisen eron syvempi ja laajempi ymmärtäminen yleisesti (ihmisenä ja kansalaisena) ja erityisesti suhteessa praktiikkaani taiteilijana. Kulttuuri ja luonto ovat käsitteitä, joita käytämme paljon ja eri yhteyksissä, mutta usein epätarkasti ja myös ristiriitaisesti. Tutkimus kiertyy erityisesti luonnonvara -käsitteen ympärille. Lähden liikkeelle ajatuksesta, […]