”Minäkin olen saamelainen.” Entä sitten? Mitä se tarkoittaa? joko valehtelet tai muistat väärin joko valehtelet tai muistat väärin joko valehtelet tai muistat väärin sanomalla että lapsuudessasi sinun perheelläsi on ollut aina vahva saamelainen identiteetti ja olette aina tienneet olevanne saamelaisia miksi sanot noin jos se ei ole totta miksi sanot että teidän kotikielenne oli saame […]

”Mon še leäm säʹmmlaž.” A mâid tõʹst teʹl? Mâid tõt miârkkšââvv? Juʹn-a ǩeâlstõõlak leʹbe mooštak puästtad, juʹn-a ǩeâlstõõlak leʹbe mooštak puästtad, juʹn-a ǩeâlstõõlak leʹbe mooštak puästtad cieʹlǩeeʹl, što tuu päʹrnnpoodd piârrjastad lij leämmaž pâi nâânn identiteʹtt da leäʹped pâi teâttam, što leäʹped säʹmmla. Mõnt säärnak nuʹtt, jõs tõt ij leäkku tuõtt? Mõnt säärnak, što tij […]