”Minäkin olen saamelainen.” Entä sitten? Mitä se tarkoittaa? joko valehtelet tai muistat väärin joko valehtelet tai muistat väärin joko valehtelet tai muistat väärin sanomalla että lapsuudessasi sinun perheelläsi on ollut aina vahva saamelainen identiteetti ja olette aina tienneet olevanne saamelaisia miksi sanot noin jos se ei ole totta miksi sanot että teidän kotikielenne oli saame […]

”Mon še leäm säʹmmlaž.” A mâid tõʹst teʹl? Mâid tõt miârkkšââvv? Juʹn-a ǩeâlstõõlak leʹbe mooštak puästtad, juʹn-a ǩeâlstõõlak leʹbe mooštak puästtad, juʹn-a ǩeâlstõõlak leʹbe mooštak puästtad cieʹlǩeeʹl, što tuu päʹrnnpoodd piârrjastad lij leämmaž pâi nâânn identiteʹtt da leäʹped pâi teâttam, što leäʹped säʹmmla. Mõnt säärnak nuʹtt, jõs tõt ij leäkku tuõtt? Mõnt säärnak, što tij […]

Suuntaan askeleeni Lapin maakuntakirjastoon ja sen Lapponica-saliin. Paikalle on kertynyt sakeasti kulttuuriväkeä. Kuvataiteilijoita, taiteen kriitikoita, paikallisia kulttuurivaikuttajia ja kirjaston asiakkaita. Tilaisuus avataan lämpimän koruttomasti. Galleristi Vele Varjo, taiteilijaryhmän jäsen hänkin, toivottaa paikalle kokoontuneet tervetulleiksi. Maljoja kohotellaan, mutta puheita ei pidetä. Taideteoksista käydään keskusteluja teosten tehneineiden taiteilijoiden kanssa. Kysellään vaikuttimia. Haetaan omaa tuntumaa esilleripustettuun. Näyttely, kuin […]

This number´s cover is by London based photographer, filmmaker and artist Ben Hopper. Hopper primarily works with dancers, circus artists and contemporary nudes. His photography project «Natural Beauty» gained international interest and has encouraged a debate about female body on social media platforms. For more information on Ben Hopper, visit his website https://therealbenhopper.com/

Kuvataiteilija Liisa Karintauksen (s. 1977) keskeisimpiä tekniikoita ovat piirtäminen ja maalaaminen. Hän käyttää piirustuksiaan ja maalauksiaan usein osana suurempaa kuvaa tai tilallista kokonaisuutta. Kuva on hänen työssään kulttuurinen, tai henkilökohtainen aihe, joka etsii uutta, yllättävääkin tapaa olla. Aiheensa Karintaus löytää taidehistoriasta, muistista ja/tai havainnosta. Uusimmissa töissään hän käsittelee ikonoklastin kiinnostuksella kuvan jälkeistä kuvaa ja kysyy […]

Yhdysvaltalainen taiteilija Michael Marnin Jacobs (s.1958) on opettanut Lapin yliopistossa valokuvausta päätoimisesti jo 23 vuotta. Tuona aikana hänen oman taiteensa lähestymistavaksi on kasvanut historiaan ja valokuvauksen filosofiseen olemukseen pohjautuva menetelmä. Hänen mukaansa manipuloimaton valokuva on erikoinen taiteen väline, joka väistämättä pelaa outoa peliään ajan kanssa. ”Ennen kuvan ottamista kuvaaja ennakoi tulevaisuutta ja tekee valinnat kuvan […]

Viimeisen kolmen vuoden aikana minulla on ollut kunnia opettaa Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa piirustus-, maalaus- ja värioppikursseja ja Lapin AMK:n Kuvataiteen koulustusohjelmassa taiteellista tutkimusta ja muita taiteen teoriaopintoja. Olen julkaissut kuvataidekritiikkejä Taide-lehdessä sekä toiminut Taidemaalariliiton hallituksessa. Olen myös kirjoittanut kirjan nimeltä Taiteen tarkoitus – taiteeseen kätketty ihmisen utopia ja sen toteuttaminen (2011). Taidemaalarina olen nojannut […]