Jokainen meistä on joskus ollut kaapissa. Tämän asian voi joko myöntää tai olla myöntämättä. Kaapissa oleminen on oman yksityisen olemisentavan vaalimista suhteessa julkiseen olemiseen. Mutta miettikäämme kuitenkin hetki sitä kaappia. Kaappeja on karkeasti jaotellen neljänlaisia: (1) Jalopuinen, tumma, hieman historian pölyttämä, mutta jykevä ja vakaa. Ei liikahda ilman useamman ihmisen ponnisteluja. Yksi oven sarana saattaa […]

Yleisenä tavoitteena kuluvana vuonna on kehittää AGONin toimintaa edelleen monitieteellisessä suunnassa. AGON-lehteä pyritään vakiinnuttamaan laajasti pohjoisia aiheita käsitteleväksi, avoimeksi, valtakunnalliseksi tiede-, taide- ja kulttuurikirjoittamisen foorumiksi.