Johdantoa Työni lähtökohtana ja keskiönä on tarkastella filosofisen ajattelun tuomaa lohtua ihmiselle. Kuinka voimme, etenkin rajatilanteessa, auttaa itseämme selviämään ja parhaimmassa tapauksessa ymmärtämään elämää paremmin. Filosofian keinoin voimme oppia tuntemaan itseämme paremmin. Tunne itsesi, niin kuin olemme oppineet antiikin vanhoilta filosofeilta. Saksalainen filosofi Karl Jaspers (1883 –1969) toi rajatilan käsitteen laajempaan tietoisuuteen. Rajatilassa ihminen kokee […]

Roy Anderssonin elokuvassa Kyyhkynen istui oksalla olevaista miettien (2015) on loppupuoliskolla kohtaus, jossa jonkinlaiset siirtomaasotilaat paimentavat afrikkalaisia kahleissa olevia orjia massiiviseen, kupariseen tynnyriin. Ruoskat viuhuvat, lapsi itkee ja epätoivo hyökyy katsojan yli. Kun kaikki kahleissa olevat henkilöt ovat päässeet sisään, alkaa tynnyri pyöriä ja sen alle sytytetään tuli. Tynnyrin pyöriessä sen kyljissä olevista torvista alkaa […]

Mielen matriisi II -laboratoriossa tutkin ruumiillisuuden ja tietoisuuden suhdetta omassa työskentelyssäni, tässä tapauksessa piirtämällä. Psykiatrian emeritus professori Johannes Lehtosen mukaan ruumiillisesti kokeva mieli muodostaa mielen matriisin, mielen peruskudoksen. Se on mielen vallitseva kokonaistila, jossa on olemassa olon tunnetta ylläpitävä lataus. Mielen matriisi voidaan käsittää näin mielen eri toimintoja ja kerroksia yhdistäväksi tekijäksi. Olen lähestynyt mielen […]