Ajan pysäyttämisen seuraukset (14.7.2018) Miten ihminen muuttuisi, jos aika pysäytettäisiin ja käynnistettäisiin sitten uudestaan? Voidaan ajatella, että kulunut aika vaikuttaa ihmisen soluihin, kehoon ja mieleen. Kuinka paljon nämä kolme kohdetta ovat muuttuneet, ja kuinka paljon niissä on jälkiä vanhoista rakenteista? Haikusarja filosofiasta (14.7.2018) Suuret pohdinnat suuriin kysymyksiin ja näin tapahtuu iso työsarka filosofin, ihmisen – […]

Absurdismi on erityisesti 1940-50-luvuille keskittyvä suuntaus taiteessa ja kirjallisuudessa, jonka teokset ovat saaneet paljon vaikutteita eksistentialismista. Absurdismin keskiössä on ajatus siitä, että ihminen viettää mieletöntä elämää merkityksettömäksi ja irrationaaliseksi kokemassaan maailmassa koettaen samalla löytää logiikkaa ja järjellistä ratkaisua häntä ympäröivälle irrationaalisuudelle. Kunkin absurdistisen teoksen päähenkilön ajatukset ja erityisesti hänen eksistentialistinen ahdistuksensa ovat keskiössä. Absurdistisia teoksia […]

Toivo Salonen on sanonut urheilusta seuraavaa (Salonen 2008, 77): ”Urheilu on itsensä henkistä ja fyysistä kehittämistä (silloin kun se sitä on) –” ”Urheilu on yksilöiden, joukkueiden ja ryhmien itsekasvatusta ja kasvamista sosiaalisuuteen, silloin kun niin on.” Näiden lainausten neljä viimeistä sanaa avautuu osalle urheilijoista kipeinä huomautuksina. Heillä harjoittelu on ylittänyt sille tarkoitetut rajat. Itse harrastan […]

Taustaa Kiinnostukseni syntymäkuntani Sallan historiaan ja luontoon heräsi jo kouluaikana. Sallan menneisyys osoittautui mielenkiintoiseksi ja luonto kiehtovaksi. Kirjoitin kiinnostukseni kohteista lehtijuttuja sanomalehtiin ja tein historiikkeja paikallisista aiheista. Elämäni toinen kesätyöpaikka oli Kemiyhtiössä, joka osti puuta rajan takaa Neuvostoliitosta. Olin myös ensimmäisten joukossa Kuolan niemimaalla 1980-luvun lopulla, jolloin oli lupa matkustaa muuallekin kuin Muurmanskiin. Rautaesiripun murruttua […]

Onnistuneen elämäntapamuutoksen salaisuus on mahdollisimman vähän hermostoa stressaava toistuva harjoittaminen. Luontomme ei yksinkertaisesti voi kannustaa meitä menemään suuntaan, joka aiheuttaa meille suurta kipua, huolta ja kärsimystä. Onnistuaksemme elämäntapamuutoksessa meidän tulee huijata hermostoamme uskomaan, että mitään muutosta ei tapahdu eikä ole tapahtumassa. Moni aloittaa harrastuksen, joka jää kesken hyvin pian. Kerron seuraavaksi konkreettisen esimerkin kautta, miten […]

Johdantoa Työni lähtökohtana ja keskiönä on tarkastella filosofisen ajattelun tuomaa lohtua ihmiselle. Kuinka voimme, etenkin rajatilanteessa, auttaa itseämme selviämään ja parhaimmassa tapauksessa ymmärtämään elämää paremmin. Filosofian keinoin voimme oppia tuntemaan itseämme paremmin. Tunne itsesi, niin kuin olemme oppineet antiikin vanhoilta filosofeilta. Saksalainen filosofi Karl Jaspers (1883 –1969) toi rajatilan käsitteen laajempaan tietoisuuteen. Rajatilassa ihminen kokee […]

Roy Anderssonin elokuvassa Kyyhkynen istui oksalla olevaista miettien (2015) on loppupuoliskolla kohtaus, jossa jonkinlaiset siirtomaasotilaat paimentavat afrikkalaisia kahleissa olevia orjia massiiviseen, kupariseen tynnyriin. Ruoskat viuhuvat, lapsi itkee ja epätoivo hyökyy katsojan yli. Kun kaikki kahleissa olevat henkilöt ovat päässeet sisään, alkaa tynnyri pyöriä ja sen alle sytytetään tuli. Tynnyrin pyöriessä sen kyljissä olevista torvista alkaa […]

Mielen matriisi II -laboratoriossa tutkin ruumiillisuuden ja tietoisuuden suhdetta omassa työskentelyssäni, tässä tapauksessa piirtämällä. Psykiatrian emeritus professori Johannes Lehtosen mukaan ruumiillisesti kokeva mieli muodostaa mielen matriisin, mielen peruskudoksen. Se on mielen vallitseva kokonaistila, jossa on olemassa olon tunnetta ylläpitävä lataus. Mielen matriisi voidaan käsittää näin mielen eri toimintoja ja kerroksia yhdistäväksi tekijäksi. Olen lähestynyt mielen […]