Alkuperäiskansojen kulttuuriperintöoikeusseminaarin keskustelussa Rovaniemellä 26.2.2015 kiinnitin huomiota kansainvälisissä sopimuksissa ja suosituksissa suhteellisen vähäiselle huomiolle jääneeseen kysymykseen alkuperäiskansojen omien uskontojen merkityksestä osana niiden kulttuuriperintöä ja sen aktivoimista.