Graham Priest (2017): Logiikka. Suom. Risto Koskensilta ja Eurooppalaisen filosofian seura. Niin&näin Tampere. Tallinnan kirjapaino-osakeyhtiö Tallinna 2017. 179 s. Graham Priestin ainakin jo kahdeksalle kielelle käännetystä alkuperäisteoksesta: Logic a very short introduction on ilmestynyt suomenkielinen laitos vuoden 2017 puolella. Kirja käsittelee logiikkaa kokonaisuudessaan tiiviisti, mutta sitäkin kattavammin. Tavoitteeksi kirjalle sinällään ei ole asetettu toimia varsinaisena […]

Usein asian kielellinen ymmärrettävyys ja todellisuuteen kouriintuntuvasti kytkeminen vaatii sen kirjoittamista proosamuotoon. Näin on myös silloin kun halutaan ymmärtää työvoimapolitiikan vaikutuksia ihmisen jokapäiväiseen elämään. Kirjan inhorealistinen tyyli jo sinänsä oikeuttaa koko skaalan erilaisia tunnereaktioita lukijassa. Ensimmäisen osan yksityiskohtainen ja henkilökohtainen kerronta häivyttää tyylikkäästi sen metatason merkityksen minkä se lopulta saavuttaa olennaisena osana kokonaisuutta. Tarina kuten […]

Sunnuntaina 23.4.2017 Kemin sarjakuvakeskuksessa toteutui mielenkiintoinen pohjoisen kirjallisuuden keskustelutilaisuus. Tapahtumassa julkistettiin kaksi uutta teosta: Juha Drufva; ”Suomen hevosen ilonpidon mahdollisuuksista Suomi-yhtiössä – Topeliaaninen suomalaisuus karnevalismin hengessä” sekä Voitto Kuosmanen; ”Kaamoksen jälkeen kevät. Katseita muutoksen maisemiin”. Teokset on kustantanut Nordbooks ja molemmat kirjat koostuvat 208 sivusta. Niiden sisältämät ajatukset nostattavat esiin kysymyksen filosofian käytännöllisyydestä: Miten filosofia […]

Titus Hjelm: Globaalisti akateeminen. Opas kansainväliseen tiedejulkaisemiseen. Vastapaino. Tampere 2016. Osallistuin taannoin Helsingissä teologiseen konferenssiin, jonka yhtenä pääpuhujista oli uskontososiologi Titus Hjelm. University College Londonissa tätä nykyä vaikuttavan Hjelmin esiintyminen oli siinä määrin vakuuttavaa, että otin asiakseni perehtyä tarkemmin hänen tuotantoonsa. Yllätykseksi huomasin, että Hjelmin tuorein kirja käsitteleekin jotain aivan muuta kuin kuulemani luennon perusteella […]

Kati Kanto: Maitokahvimaa 2015 Pohjolan Painotuote Popa. Rovaniemi 2015. Kati Kannon omakustanteena julkaistu novellikokoelma Maitokahvimaa (2015) antaa jo nimensä perusteella odottaa jotakin perustarinoista poikkeavaa. Kirja pitää sisällään 23 lyhyttä novellia, joissa luonto sen moninaisuudessaan on vahvasti esillä. Jo heti ensimmäinen novelli kuorii lukijalta suomut silmiltä. Näissä tarinoissa ei ole onnellista loppua ja välillä loppua ei […]

Thomas Nagel: Mieli ja kosmos Basama Books 2014 Kirjassaan Mieli ja kosmos tunnettu mielenfilosofi Thomas Nagel katsoo, että on aika hylätä materialistinen reduktionismi maailmankuvana. Nagelin oman käsityksen mukaan mieli, merkitys ja arvot ovat maailmankaikkeudessa yhtä perustavaa laatua kuin aineelliset hiukkaset, aika ja avaruus. Kirja on suppea, mutta käsittelee kiinnostavasti ikivanhoja filosofisia kysymyksiä aineen ja tietoisuuden […]

Maj-Lis Pitkänen (toim.) 2015 Antaa salaman tulla, minä odotan. Kalervo Palsan kirjeitä. Johnny Kniga, Helsinki, 272 sivua. Utopiafilosofi Ernst Blochia kiehtoi saduissa muun muassa se, kuinka ihmiset kautta maailman ovat sepittäneet tarinoita ja käyttäneet niitä paljastaakseen ja artikuloidakseen yhteisiä ongelmia, kamppailuja ja toiveita selviytyä niistä. Satututkija Jack Zipesin mukaan tämä inhimillinen tarve kertoa ja jakaa […]

Jyrki Siukosen kirja Belomor/Šklovski – Taiteellinen tutkimus ja Neuvostoliitto on huimaava kertomus taiteen ja taiteilijoiden merkityksestä totalitaarisen yhteiskunnan sortojärjestelmän esittämisessä maanpäällisenä paratiisina.

Sam Harris: Free Will. Free Press, 2012. Yhdysvaltalaisen neurologi Sam Harrisin teokset ovat viime vuosina keränneet julkisuutta lähinnä niiden kärkkäästi uskontoja arvostelevan luonteensa vuoksi. Harris luetaankin yhdeksi uusateismin ”neljästä ratsumiehestä” yhdessä Daniel Dennettin, Richard Dawkinsin ja jo edesmenneen Christopher Hitchensin kanssa. Uusimmassa kirjassaan Harris kuitenkin ottaa askeleen kohti selvästi moraalifilosofisempaa suuntaa argumentoimalla materialistisen determinismin näkökulman […]

Michael Frede: A Free Will. Origins of the Notion in Ancient Thought. Edited by A. A. Long with a Foreword by David Sedley. University of California Press, Berkeley 2011 Michael Frede esittelee kirjassaan, A Free Will, vertaansa vailla olevan selvityksen vapaan tahdon käsitteen syntyperistä ja kehkeytymisestä. Frede kirjoittaa vapaan tahdon käsitehistorian ratkaisevilta kohdin uusiksi vuosikymmenten […]