Kolmannen luokan opettajani opetti: virke alkaa isolla kirjaimella ja loppuun tulee piste. Kirjoitin lettipäisen tytön viehkolla kaunokirjoituksella aineen, joka alkoi isolla kirjaimella ja loppuun tuli piste. Opettaja luki ainettani ääneen tauotta, punertui ja aavistuksen hengästyi. Ymmärsin, että maailmassa on järjestys. Ihmisen pitää hengittää. Siitä päivästä lähtien tajunnanvirtani pirstaloitui virkkeiksi. Piste ja iso alkukirjain. Toinen ei […]

Teoksessaan Tiedekuntien riitely1 Immanuel Kant ottaa kantaa yliopisto maailmassa 1700-luvun loppupuolella valinneeseen tiedekuntien eriarvoisuuteen, jonka perustalla on pitkälti nähtävissä valtionhallinnon kuninkaallisen uskonjulistuksen ja lopulta julkisten mielipiteiden sensuuria koskeva julistus. Eriarvoisuus nousee Kantin mukaan hallinnon tekijöistä käsin, mikä nostaa esille tiedekunta rajojen ja periaatteiden uudelleen määrittelyn tarpeen. Preussin kulttuurielämässä kuohui niin suuressa määrin sensuurin, ja julkisen […]

Markkinatalouden eetos on ottanut hallitsevan otteen myös yliopistojen julkaisutoiminnassa. Vallitsevaksi normiksi on muodostunut hallinnollinen vaade: julkaise tai menetä asemiasi implisiittisessä, mutta vaikuttavassa kelpoisuusrakenteessa. On kehittynyt lokaalinen ja globaalinen, siis yleisesti yliopistoja koetteleva julkaisupeli omine ja hallinnollisesti pakotettuine rituaaleineen. Hitaan varmasti 1970-luvun tutkinnonuudistuksesta lähtien on rakennettu yliopistokonetta, jonka toimintoja sävyttävät kulloisenkin valtiohallinnon pyrkimykset ja muodissa olevan […]

Luonnossa eläimet opettavat jälkeläisilleen tärkeitä taitoja, kuten saalistamaan, varomaan vihollisia ja suojautumaan sekä löytämään hyvän juomapaikan ja lepopaikan. Kun jälkeläinen on oppinut tarvittavat taidot ja varttunut, se sitten pärjää luonnossa itsekseen. Myös meidän ihmisaikuisten tehtävä on opettaa tärkeitä tietoja ja taitoja lapsille, jotta he sitten pärjäävät elämässä itsenäisesti ilman meitä aikuisia. Mutta mitä ovat ne […]

Ihmisille tyypillisistä taipumuksista hahmottaa ja painottaa todellisuudesta saatuja havaintoja ja tulkintoja käytetään psykologista käsitettä kognitiivinen vinouma – vinouma siksi, että se voi vääristää ihmisen käsitystä todellisuudesta. Pareidolia – taipumus muokata mielessä merkitykselliseksi ja säännönmukaisiksi satunnaiset, epämääräiset aistihavainnot – on yksi kognitiivisista vinoumista. Mikä sen merkitys ihmiselle ja ihmisyydelle on? Olisiko ihmiskunta kehittynyt sellaiseksi, kuin se […]

Mielenterveyshäiriöistä ja erilaisuudesta saa paljon irti filosofian avulla. Nämä aiheet eivät ole niitä kaikista tavanomaisimpia, mutta niitäkin on tutkittu. Tuomas Vesterinen on tehnyt Helsingin yliopistossa väitöskirjaa, jossa käsitellään muun muassa mielenterveyshäiriöiden luokittelua ja monitieteistä selittämistä. Hän piti Nuorten filosofiatapahtumassa alustuksen Epänormaalin diagnoosi, joka käsitteli etenkin mielenterveyden kulttuurisidonnaisuutta ja erilaisuuden ilmiötä. Myös muutama vuosi sitten ilmestynyt […]

Viime joulukuussa Agon ry. järjesti yhteistyössä Rovaniemen kaupunginkirjaston kanssa avoimen keskustelutilaisuuden otsikolla ”Työ ja ihmisarvo nykypäivän Suomessa”. Tilaisuudessa haastateltiin esikoisteoksensa julkaissutta Ossi Nymania sekä käytiin keskustelua Nymanin teoksen tematiikan pohjalta. Kirjaston haastattelutilaisuuden jälkeen keskustelua jatkettiin Musta kissa –kuppilassa, jossa Nymanin lisäksi keskustelua ja tunnelmaa viritti Rovaniemeläinen Vihaajat –orkesteri. Ossi Nymanin esikoisteos ”Röyhkeys” ilmestyi syyskuussa 2017. […]

Helsingissä pidettiin tammikuun 19. ja 20. päivinä Nuorten filosofiatapahtuma (Nufit) 17. kerran. Lyseonpuiston lukio osallistui tänä vuonna neljättä kertaa Nufitin päätapahtumaan, Sokrates-väittelykilpailuun, viisihenkisen joukkueen voimin. Vuosina 2015 ja 2016 Lyseonpuiston lukio voitti väittelykilpailun, jolloin teemoina olivat Rakkaus ja Tuho. Nufit-tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2002 alkaen aina Helsingin Paasitornissa. Ilkka Taipaleen aloitteesta lähteneen tapahtuman tarkoituksena on […]

Näkökulmia kasvatukseen Olen valmistunut Lapin yliopistosta Taiteen maisteriksi 1997. Taidekasvatus, erityisesti yläkouluikäisten kuvataidekasvatus, on ollut työtäni valmistumisestani lähtien. Aloitin jatko-opiskelijana tänä syksynä ja mitä pidemmälle opintoni etenevät, sitä varmemmin tunnen olevani kuvataidekasvattaja – ja ylpeä siitä. Kasvatusfilosofisesta ajattelusta olen poiminut tähän artikkeliin omia, käytännön kautta tutuiksi ja toimiviksi koettuja ajatuksia ja visioita. Kasvatuksen käsitteen määrittely […]

Lyhyesti Tarkastelen esseessäni lyhyesti Immanuel Kantin kasvatusfilosofian keskeisimpiä teemoja. Tavoitteenani on tuoda esille Kantin kasvatusfilosofian alaan lukeutuvien ja pedagogiikan kirjoitusten pohjalta keskeisimmät teemat. Aloitan tarkastelun lähtemällä liikkeelle lyhyellä katsauksella Kantin puhtaan järjen kritiikkiin ja sen vaikutuksista hänen pedagogiikkaansa. Toiseksi pyrin tarkastelemaan hänen moraalisten ja eettisten kirjoitusten vaikutuksia hänen kasvatusteoriaansa. Hänen näkemyksensä tietoteoriasta ja etiikasta ovat […]