Aloitin hiljattain taiteellisen tutkimuksen työnimellä Luonnonvarat. Pyrkimyksenä on luonnon ja kulttuurin välisen suhteen ja käsitteellisen eron syvempi ja laajempi ymmärtäminen yleisesti (ihmisenä ja kansalaisena) ja erityisesti suhteessa praktiikkaani taiteilijana. Kulttuuri ja luonto ovat käsitteitä, joita käytämme paljon ja eri yhteyksissä, mutta usein epätarkasti ja myös ristiriitaisesti. Tutkimus kiertyy erityisesti luonnonvara -käsitteen ympärille. Lähden liikkeelle ajatuksesta, […]