”Tämän päivän saamelaistaide sulauttaa valtakulttuuria itseensä ja haastaa sen vuoropuheluun”, kirjoittaa Jan-Erik Lundström Saamelaista nykytaidetta -julkaisussa (2014) ja toteaa, että nykypäivän globalisoituneen taiteen tekotavat ovat läsnä saamelaistaiteessa. ”Näitä ovat muun muassa abstrakti ekspressionistinen maalaustapa, ritualistiset tai aktivistiset performanssit, käsitteellinen kuvanveisto ja paikan päällä tapahtuva muutosta hakeva taide.” Luennollaan Rovaniemen taidemuseolla 14.4.2014 Lundström listasi saamelaisen nykytaiteen […]