Hermeneutikot kiinnittivät viime vuosisadalla huomiota siihen, että tieto ei ole riippumatonta vallitsevista olosuhteista. Se perustuu esiymmärrykseen, joka on sidoksissa kielelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen kontekstiin. Tästä seuraa, että myöskään yhteiskuntaa tutkivan tuottama tieto ei ole täysin objektiivista. Se syntyy historiallisesti ehdollistuneissa rajoissa. Kriittisen teorian eli niin sanotun Frankfurtin koulun filosofit esittivät puolestaan, että yhteiskuntaa tutkivien tehtävänä […]

Suomalaisesta hiphopista väitellyt Elina Westinen sanoo, että hiphopin ytimessä on autenttisuus, siis eräänlainen välitön aitous, todelliset tarinat. Jopa populaarikulttuurin valtavirtaan Vain elämää-sarjasta ponnistanut Cheek on Westisen mukaan autenttinen omalla tavallaan, omassa lajissaan. Hän luo itsestään kuvaa eräänlaisena globaalina rap-messiaana. Cheekin uho on kasvanut eksponentiaaliseen mittaan, mutta räp-kulttuurissa tämä ei ole tavatonta. Jos autenttisuuteen liitetään lisäksi […]