Tiivistelmä Artikkelissa tarkastellaan muiston tutkimisen haasteita, erityisesti kysymystä muiston luotettavuudesta ja sen varmistamisen keinoista ihmistieteellisessä tutkimuksessa. Pohdintojen perusteella hahmotellaan lopuksi fenomenologisen haastattelun ideaa Amedeo Giorgin ja Max van Manenin ajatuksia vapaasti soveltaen. Johdanto: muistotutkimuksen kritiikin idea Monet tutkijat ovat huomauttaneet, ettei ihmistieteellisen tutkimuksen metodologisia kysymyksiä pohdita riittävästi. Kasvatuksen historian tutkimukseen painottuvissa katsauksissaan esimerkiksi McCulloch & […]