Jokainen meistä on joskus ollut kaapissa. Tämän asian voi joko myöntää tai olla myöntämättä. Kaapissa oleminen on oman yksityisen olemisentavan vaalimista suhteessa julkiseen olemiseen. Mutta miettikäämme kuitenkin hetki sitä kaappia. Kaappeja on karkeasti jaotellen neljänlaisia: (1) Jalopuinen, tumma, hieman historian pölyttämä, mutta jykevä ja vakaa. Ei liikahda ilman useamman ihmisen ponnisteluja. Yksi oven sarana saattaa […]

Muuan tunnettu filosofi sanoi kerran ”cogito ergo sum”, ajattelen, siis olen. Filosofi halusi epäilyn metodiin nojaten löytää jotain varmaa, perustan, jolle lähteä rakentamaan ulkoisen todellisuuden puhdasta ymmärrystä. Kielellistä, käsitteellistä kuvaa ympäröivästä maailmasta. Fenomenologisessa mielessä Descartesin hanke ei ole järin kiinnostava, enkä malta olla rinnastamatta tätä kuolematonta lausahdusta yhteen viime aikoina radiossa tiuhaan soineeseen tuttuun populaarikulttuurin […]

Yleisenä tavoitteena kuluvana vuonna on kehittää AGONin toimintaa edelleen monitieteellisessä suunnassa. AGON-lehteä pyritään vakiinnuttamaan laajasti pohjoisia aiheita käsitteleväksi, avoimeksi, valtakunnalliseksi tiede-, taide- ja kulttuurikirjoittamisen foorumiksi.