Mielen matriisi II -laboratoriossa tutkin ruumiillisuuden ja tietoisuuden suhdetta omassa työskentelyssäni, tässä tapauksessa piirtämällä. Psykiatrian emeritus professori Johannes Lehtosen mukaan ruumiillisesti kokeva mieli muodostaa mielen matriisin, mielen peruskudoksen. Se on mielen vallitseva kokonaistila, jossa on olemassa olon tunnetta ylläpitävä lataus. Mielen matriisi voidaan käsittää näin mielen eri toimintoja ja kerroksia yhdistäväksi tekijäksi. Olen lähestynyt mielen […]