Teoksessaan Tiedekuntien riitely1 Immanuel Kant ottaa kantaa yliopisto maailmassa 1700-luvun loppupuolella valinneeseen tiedekuntien eriarvoisuuteen, jonka perustalla on pitkälti nähtävissä valtionhallinnon kuninkaallisen uskonjulistuksen ja lopulta julkisten mielipiteiden sensuuria koskeva julistus. Eriarvoisuus nousee Kantin mukaan hallinnon tekijöistä käsin, mikä nostaa esille tiedekunta rajojen ja periaatteiden uudelleen määrittelyn tarpeen. Preussin kulttuurielämässä kuohui niin suuressa määrin sensuurin, ja julkisen […]

Joulu lähestyy ja lahjapakettien odotus käy vähitellen kovemmaksi. AGON-toimituksen omat tontut ovat tehneet osansa ja kasanneet  vuoden 2018 viimeisen lehtijulkaisun. Ennen kuin astumme uuden vuoden puolelle uusiin seikkailuihin, on loppuvuoden hiljentymisen aikana hyvä rentoutua varsin moninaisten kirjoitusten parissa. Lehden neljännen numeron polkaisee käyntiin Toivo Salosen essee liittyen yliopistomaailman moninaisiin ilmiöihin, kuten puhumalla ja tekstillä ilmaistujen […]

Syksy 2018 etenee varsin vaihtelevissa merkeissä, mutta Agon jatkaa ilmestymistään. Tämän kertaisessa numerossa on teemana ihmisyys ja shamanismi. Lehden ensimmäiset kirjoitukset ovatkin lukion filosofian opiskelijoiden ja harrastajien mielenkiintoisia kirjoituksia. Mukana on myös vapaan taiteilijan ja kirjailijan Kirsi Ylinivan essee kasvatuksesta, taiteilijalta osiossa on vuorossa 27.4-3.5.2018 Pop-Up-Jazz-näyttelyn tapahtuma ja taitelija esittelyt. Viimeisenä olemme julkaisseet erittäin mielenkiintoisen […]

Varsin pitkälle venyneen Agon lehden toisen numeron toimittaminen ja julkaiseminen on nyt viimein käsillä. Julkaisemisen ajan kohdan venymisestä parhaana puolena voidaan kuitenkin pitää käsillä olevan lehden antia. Lehden keskiössä on tällä kertaa kolme vertaisarvioitua artikkelia aiheilla: Saamelaisuus ja kasvatus, muiston ja totuuden tutkimuksen haasteita. Ensimmäisen saamelaisuutta käsittelevän artikkelin on kirjoittanut Inker-Anni Linkola-Aikio aiheella kielimaiseman rooli […]

Vuosi on jälleen vaihtunut ja talvilomat ovat parhaillaan käynnissä ympäri Suomea vuorottain. Kaikesta huolimatta Agon-lehden toimituksessa paiskitaan töitä edelleen kovalla tohinalla kovasta pakkasesta huolimatta. Vuoden ensimmäisen numeron aloittaa Rovaniemen Lyseonpuiston lukion opiskelijoiden kokemuksien pohjalta koottu kirjoitus ”Lyseonpuiston lukion nuoret filosofisten kysymysten äärellä Helsingissä”. Opiskelijat osallistuivat Helsingissä pidettyyn Nufit-tapahtumaan 19-20.1.2018. Tapahtuman annista ja kokemuksista itse kirjoituksessa […]

Graham Priest (2017): Logiikka. Suom. Risto Koskensilta ja Eurooppalaisen filosofian seura. Niin&näin Tampere. Tallinnan kirjapaino-osakeyhtiö Tallinna 2017. 179 s. Graham Priestin ainakin jo kahdeksalle kielelle käännetystä alkuperäisteoksesta: Logic a very short introduction on ilmestynyt suomenkielinen laitos vuoden 2017 puolella. Kirja käsittelee logiikkaa kokonaisuudessaan tiiviisti, mutta sitäkin kattavammin. Tavoitteeksi kirjalle sinällään ei ole asetettu toimia varsinaisena […]

Lyhyesti Tarkastelen esseessäni lyhyesti Immanuel Kantin kasvatusfilosofian keskeisimpiä teemoja. Tavoitteenani on tuoda esille Kantin kasvatusfilosofian alaan lukeutuvien ja pedagogiikan kirjoitusten pohjalta keskeisimmät teemat. Aloitan tarkastelun lähtemällä liikkeelle lyhyellä katsauksella Kantin puhtaan järjen kritiikkiin ja sen vaikutuksista hänen pedagogiikkaansa. Toiseksi pyrin tarkastelemaan hänen moraalisten ja eettisten kirjoitusten vaikutuksia hänen kasvatusteoriaansa. Hänen näkemyksensä tietoteoriasta ja etiikasta ovat […]

Kasvatusfilosofiaa sieltä ja täältä sekä oikeudenmukaisuuden pohdintaa – vuoden viimeisessä numerossa kirjoituksien aiheet koskevat laajemmassa mittakaavassa rakenteellisen sosiaalityön maisemaa. Myös kasvatusfilosofiaan luodaan katsaus kahdessa lyhemmässä esseessä. Vuoden 2017 viimeisen numeron ensimmäisenä kirjoituksena on sosiaalityön opiskelija Aki Kolun kirjallisuuskatsaus ja essee koskien oikeudenmukaisuutta, jota tarkastellaan rakenteellisen sosiaalityön kontekstissa. Esityksen pyrkimyksenä on pohtia sitä, että rakentuuko sosiaalityön […]

Vuosi alkaa lähetä loppuaan ja Agon lehden toimituksessa kuhistaan edelleen. Juuri kolmannen lehden kynnykselle lehdentoimitus on saanut mukaansa uuden innokkaan toimittajan Lapin yliopiston aktiivi opiskelijoiden parista. Sosiologian opiskelija Aki Kolu astui mukaan kuvioihin noin kuukauden päivät sitten toimituksen avuksi. Toimitus ja Agon hallitus haluaa toivottaa Akin suurin kumarruksin mukaan lehden tekemisen saloihin. Ensimmäiset hänen toimittamat […]

Lyhyt katsaus Kantin esittämään kritiikkiin jumalan olemassaolon ontologista todistusta vastaan. Olen liittänyt esseen alkuun lyhyen pohjustuksen aiheeseen tuomalla esille David Humen ajattelun keskeiset piirteet aiheeseen liittyen. Humen vaikutukset Kantin ajattelun muotoutumiseen puhtaan järjen ideaalista ja ideoista ovat varsin selkeästi yhteydessä Kantin ajatteluun. Erityisesti jumalan olemassaolon todistuksiin liittyvän keskustelun parissa. Pyrin tarkastelemaan lyhyesti sitä, mitä Kant […]