Johdantoa Työni lähtökohtana ja keskiönä on tarkastella filosofisen ajattelun tuomaa lohtua ihmiselle. Kuinka voimme, etenkin rajatilanteessa, auttaa itseämme selviämään ja parhaimmassa tapauksessa ymmärtämään elämää paremmin. Filosofian keinoin voimme oppia tuntemaan itseämme paremmin. Tunne itsesi, niin kuin olemme oppineet antiikin vanhoilta filosofeilta. Saksalainen filosofi Karl Jaspers (1883 –1969) toi rajatilan käsitteen laajempaan tietoisuuteen. Rajatilassa ihminen kokee […]