Johdanto Moni filosofi tuntuu suhtautuvan jokseenkin epäilevästi deskriptiiviseen eli kuvailevaan etiikkaan – tai ehkä olisi osuvampaa sanoa, että useat heistä eivät vain ole kiinnostuneita deskriptiivisestä etiikasta. Juhani Pietarisen (2015) mukaan deskriptiivinen tai komparatiivinen etiikka on empiiristä tutkimusta moraaliin kuuluvista ilmiöistä. Hän jatkaa: ”Deskriptiivisiä etiikan teorioita tuottavat esimerkiksi psykologia, sosiologia, antropologia ja biologia, tunnettuna esimerkkinä Lawrence […]