Teen väitöstutkimusta kulttuurisensitiivisestä matkailusta saamelaisalueella, mikä on tapaustutkimus saamelaisten harjoittamasta luontomatkailusta Utsjoella (Ohcejohka). Tutkimukseni käsittelee alkuperäiskansan omista käytännöistä, ehdoista ja tavoitteista lähtevää matkailua: Voiko alkuperäiskansan perinnetiedon ja luontokulttuurin kaupallistaminen matkailullisesti olla tekijä, joka parantaa alkuperäiskansan kulttuurin sisäistä jatkuvuutta ja kasvattaa heidän omaa kulttuuritietoisuuttaan? Etnografisten menetelmien kautta pyrin löytämään tietoa ja hahmottamaan, mitä kulttuurisensitiivinen matkailu on […]