Analysoin tässä artikkelissa tutkijan paikkaa, joka sijaitsee sisä- ja ulkopuolisuuden välissä reunalla. Tutkijan paikan avaamisen olen liittänyt osaksi tutkimusetiikkaa. Artikkeli liittyy pro graduuni, jossa tarkastelin sosiaalityön tutkimuksen ja alkuperäiskansatutkimuksen painotuseroja ja yhtäläisyyksiä. Teoriakirjallisuuteni käsitteli pääasiassa kansainvälistä alkuperäiskansatutkimusta. Aineistoni keräsin haastattelemalla sellaisia henkilöitä, jotka ovat tehneet Suomessa saamelaisia koskettavaa tutkimusta, joka liittyy läheisesti sosiaalityöhön. Tutkimukseni nojautui […]