Viime joulukuussa Agon ry. järjesti yhteistyössä Rovaniemen kaupunginkirjaston kanssa avoimen keskustelutilaisuuden otsikolla ”Työ ja ihmisarvo nykypäivän Suomessa”. Tilaisuudessa haastateltiin esikoisteoksensa julkaissutta Ossi Nymania sekä käytiin keskustelua Nymanin teoksen tematiikan pohjalta. Kirjaston haastattelutilaisuuden jälkeen keskustelua jatkettiin Musta kissa –kuppilassa, jossa Nymanin lisäksi keskustelua ja tunnelmaa viritti Rovaniemeläinen Vihaajat –orkesteri. Ossi Nymanin esikoisteos ”Röyhkeys” ilmestyi syyskuussa 2017. […]

Persoona nimien ja puheiden takana Juha Karhu (ent. Pöyhönen) syntyi Helsingissä vuonna 1953 ja väitteli oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1988. Hänen työuransa on vaiheikas sisältäen useita tutkijavierailuja ulkomaisissa yliopistoissa, työskentelyä tutkijana Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa sekä eri tehtävissä Helsingin, Turun ja Lapin yliopistoissa. Vuosien 1987-1992 välisenä aikana Karhu toimi useaan otteeseen Helsingin yliopiston apulaisprofessorina […]

Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä ja hyvä yleisö, Lars Levi Laestadiuksen toiminta ajoittuu valistuksen, romantiikan ja modernin ajan vaikutuspiiriin, jolloin tieteen ja tekniikan edistys sekä uudet aatevirtaukset vaikuttivat voimakkaasti ruotsissa.  Laestadius opiskeli Uppsalan yliopistossa kasvitiedettä ja teologiaa valmistuen papiksi vuonna 1825. Hän toimi pappina kahdessa pohjoisen Ruotsin seurakunnassa, ensiksi Karesuvannossa vuoteen 1849 saakka ja sen jälkeen […]

Johtamisen psykologia (psychology of leadership, leadership psychology) on nouseva, monitieteinen tutkimusala. Sen perustana on oletus, jonka mukaan ihmisten johtamisen kysymykset ja haasteet ovat 2000-luvun organisaatioissa niin moniulotteisia, että niitä ei voida lähestyä ainoastaan yhden tieteenalan näkökulmasta. Johtamisen psykologian tutkimuksessa on yhdistetty erityisesti organisaatio- ja sosiaalipsykologiaa, johtamistutkimusta sekä organisaatioteorioita. Johtamisen psykologiaa voidaan lähestyä myös integroivana tutkimuksena, […]

Käsillä oleva lehti avaa AGONin mielenfilosofian ja vapaan tahdon teemalla koottujen tekstien julkaisemisen. Lisäksi tähän numeroon on saatu sotaa ja Lapin sotaa käsitteleviä esseitä Rovaniemen Wanhojen Markkinoiden Lapin sota -teeman mukaisesti. Mielen, tietoisuuden ja vapaan tahdon teemoihin liittyvä tutkimus on ollut filosofiassa laajaa ja monipuolista. Omana filosofian osa-alueena mielenfilosofia kysyy mielen ja tietoisuuden perusolemusta, lähtökohtia, […]

AGON ry:n kuluvan vuoden toiminta on alkanut vilkkaana. Yhdistysaktiivit tekivät ansiokasta työtä Koneen Säätiön rahoittamaan kehityshankkeeseen sisältyneen Pohjoinen julkaisutoiminta – seminaarin onnistumiseksi. Seminaari kokosi laajasti julkaisutoiminnan ja eri tieteenalojen asiantuntijoita keskustelemaan pohjoisen tiede – ja kulttuurijulkaisemisen mahdollisuuksista. Seminaarin anti verkkojulkaisemiseen, lehden profiloitumiseen ja haasteisiin liittyen oli erittäin tärkeä kehittyvälle Agon-lehdelle ja varmasti myös muille julkaisutoimintaansa […]