Olen usean vuoden ajan ohjannut verkkokeskusteluja, joissa työssäkäyvät aikuisopiskelija pohtivat, osana henkilöstöjohtamisen opintoja ja kirjallisuuteen nojautuen kokemuksiaan johdon ja henkilöstön kehittämisestä. Haluan seuraavassa esitellä keskeisiä huomioita, joita keskustelun pohjalta opettaja voi tehdä tekemättä kuitenkaan laajempaa sisällönanalyysiä. Poleemisessa pohdinnassani haluan korostaa erityisesti ajatusta henkilöstön kehittämisen pehmeästä puolesta. Oman taustani vuoksi olen taipuvainen ajattelemaan kuin ekonomi, mutta […]

Opetamme ja tutkimme työssä oppimista ja työnetiikkaa. Ilmiöt, joita tässä yleiskatsauksellisesti ja teesimäisesti nostamme esille, koskevat omaa työtämme ja sitä maailmaa, jossa opiskelijamme elävät. Samalla mielessämme ovat myös ne monet muut ihmistyön erilaiset ammatit, joille on kehittynyt vahva identiteetti ja joissa työllä on normatiivinen sosiaalinen luonne. Näissä ammateissa ymmärrys työn merkityksestä ja sen syvä ethos, […]

Väitöstutkimukseni käsittelee Ivan Illichin koululaitokseen ja kulutusyhteiskuntaan kohdistamaa kritiikkiä. Tutkimus sijoittuu kriittisen kasvatustieteen, kasvatusfilosofian ja kasvatussosiologian alueille.1 Kiinnostukseni Illichin ajatuksiin heräsi tarpeesta ymmärtää hänen kritiikkinsä perimmäinen tarkoitus. Erityisesti Illichin vaatimus oppivelvollisuuden poistamisesta ja koululaitoksen purkamisesta vaikuttivat käsittämättömiltä. Voikin tiivistää, että Illichin ajatusten kritisoiminen on helpompaa kuin niiden ymmärtäminen. Hänen tekstejä ei tule tulkita sellaisenaan, vaan […]