Yhdysvaltalainen taiteilija Michael Marnin Jacobs (s.1958) on opettanut Lapin yliopistossa valokuvausta päätoimisesti jo 23 vuotta. Tuona aikana hänen oman taiteensa lähestymistavaksi on kasvanut historiaan ja valokuvauksen filosofiseen olemukseen pohjautuva menetelmä. Hänen mukaansa manipuloimaton valokuva on erikoinen taiteen väline, joka väistämättä pelaa outoa peliään ajan kanssa. ”Ennen kuvan ottamista kuvaaja ennakoi tulevaisuutta ja tekee valinnat kuvan […]

Viimeisen kolmen vuoden aikana minulla on ollut kunnia opettaa Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa piirustus-, maalaus- ja värioppikursseja ja Lapin AMK:n Kuvataiteen koulustusohjelmassa taiteellista tutkimusta ja muita taiteen teoriaopintoja. Olen julkaissut kuvataidekritiikkejä Taide-lehdessä sekä toiminut Taidemaalariliiton hallituksessa. Olen myös kirjoittanut kirjan nimeltä Taiteen tarkoitus – taiteeseen kätketty ihmisen utopia ja sen toteuttaminen (2011). Taidemaalarina olen nojannut […]