Etnografisen kenttätyön tekeminen, aineiston analysointi, tiedon tuottaminen tai ilmiöiden kuvailu eivät ole neutraaleja tai viattomia toimia. Michael Agar (1980) kuvailee etnografista tutkimusta tekevää tutkijaa vieraana, joka saapuu paikkaan, jossa muut jo tuntevat toisensa. Agarin mukaan etnografian perusajatus on itseasiassa melko röyhkeä: tutkija liikkuu tutkittavan ryhmän sisällä ymmärtääkseen ja kuvaillakseen heidän sosiaalista elämäänsä, uskomuksiaan tai erilaisia […]