Tämä AGONin numero keskittyy revitalisaatioon eli kielten elpymiseen ja elvyttämiseen. Numerossa on lehden historian ensimmäinen pohjoissaamenkielinen artikkeli sekä kaksi englanninkielistä artikkelia. Halusimme tällä valinnalla antaa mahdollisuuden paitsi valtioiden rajat ja kielirajat ylittävälle saamentutkimukselle, myös maailman muiden vähemmistökielten esille nostamiseen.