Usein asian kielellinen ymmärrettävyys ja todellisuuteen kouriintuntuvasti kytkeminen vaatii sen kirjoittamista proosamuotoon. Näin on myös silloin kun halutaan ymmärtää työvoimapolitiikan vaikutuksia ihmisen jokapäiväiseen elämään. Kirjan inhorealistinen tyyli jo sinänsä oikeuttaa koko skaalan erilaisia tunnereaktioita lukijassa. Ensimmäisen osan yksityiskohtainen ja henkilökohtainen kerronta häivyttää tyylikkäästi sen metatason merkityksen minkä se lopulta saavuttaa olennaisena osana kokonaisuutta. Tarina kuten […]