Kasvatusfilosofiaa sieltä ja täältä sekä oikeudenmukaisuuden pohdintaa – vuoden viimeisessä numerossa kirjoituksien aiheet koskevat laajemmassa mittakaavassa rakenteellisen sosiaalityön maisemaa. Myös kasvatusfilosofiaan luodaan katsaus kahdessa lyhemmässä esseessä. Vuoden 2017 viimeisen numeron ensimmäisenä kirjoituksena on sosiaalityön opiskelija Aki Kolun kirjallisuuskatsaus ja essee koskien oikeudenmukaisuutta, jota tarkastellaan rakenteellisen sosiaalityön kontekstissa. Esityksen pyrkimyksenä on pohtia sitä, että rakentuuko sosiaalityön […]

Lokakuun 13. päivänä Lapin yliopistossa pidettiin Lapin Tieteentekijät ry:n järjestämä ”Yliopisto yhteiskunnassa” -seminaari. Seminaari järjestettiin Tieteentekijöiden liiton 50-vuotisjuhlien kunniaksi. Yliopiston yhteiskunnallinen asema oli näiden järjestöjen kiinnostuksen kohteena osittain myös siksi, että meneillään oleva yliopistoreformi koskettaa isoa osaa näiden järjestöjen jäsenistöstä. Järjestöihin kuuluu ns. yliopiston ”keskiportaan” väkeä, dosentteja ja tutkijoita, jotka koostavat jopa 30 % yliopistojen […]

Most students who have in the recent years studied in the social sciences in the University of Lapland know the English language teacher Robert Fitzsimmons. Most social science students come through his classes of English Reading Comprehension and English Oral Skills. Although his assignment is to teach the English language, students are mistaken in just […]