Lapin yliopiston sosiaalityön emeritusprofessori Kyösti Urposen artikkeli ”Current social work imposes new challenges: two approaches and a paradigm shift ” (2017) käsittelee nykyaikaisen sosiaalityön kohtaamia kriisejä sekä ratkaisuyrityksiä niihin. Nykyaikainen sosiaalityö kohtaa monenlaista epätasa-arvoa. Nämä epätasa-arvoisuudet kumpuavat rakenteellisista ja laadullisista sosiaalisista muutoksista, kuten väestön ikärakenteesta, pitkäaikaistyöttömyydestä, globalisaatiosta, tieteellis-teknologisesta kehityksestä, poliittisista kriiseistä ja elämäntavan itsekeskeistymisestä. Nämä […]

Joulu lähestyy ja lahjapakettien odotus käy vähitellen kovemmaksi. AGON-toimituksen omat tontut ovat tehneet osansa ja kasanneet  vuoden 2018 viimeisen lehtijulkaisun. Ennen kuin astumme uuden vuoden puolelle uusiin seikkailuihin, on loppuvuoden hiljentymisen aikana hyvä rentoutua varsin moninaisten kirjoitusten parissa. Lehden neljännen numeron polkaisee käyntiin Toivo Salosen essee liittyen yliopistomaailman moninaisiin ilmiöihin, kuten puhumalla ja tekstillä ilmaistujen […]

Toivo Salonen on sanonut urheilusta seuraavaa (Salonen 2008, 77): ”Urheilu on itsensä henkistä ja fyysistä kehittämistä (silloin kun se sitä on) –” ”Urheilu on yksilöiden, joukkueiden ja ryhmien itsekasvatusta ja kasvamista sosiaalisuuteen, silloin kun niin on.” Näiden lainausten neljä viimeistä sanaa avautuu osalle urheilijoista kipeinä huomautuksina. Heillä harjoittelu on ylittänyt sille tarkoitetut rajat. Itse harrastan […]

Varsin pitkälle venyneen Agon lehden toisen numeron toimittaminen ja julkaiseminen on nyt viimein käsillä. Julkaisemisen ajan kohdan venymisestä parhaana puolena voidaan kuitenkin pitää käsillä olevan lehden antia. Lehden keskiössä on tällä kertaa kolme vertaisarvioitua artikkelia aiheilla: Saamelaisuus ja kasvatus, muiston ja totuuden tutkimuksen haasteita. Ensimmäisen saamelaisuutta käsittelevän artikkelin on kirjoittanut Inker-Anni Linkola-Aikio aiheella kielimaiseman rooli […]

Vuosi on jälleen vaihtunut ja talvilomat ovat parhaillaan käynnissä ympäri Suomea vuorottain. Kaikesta huolimatta Agon-lehden toimituksessa paiskitaan töitä edelleen kovalla tohinalla kovasta pakkasesta huolimatta. Vuoden ensimmäisen numeron aloittaa Rovaniemen Lyseonpuiston lukion opiskelijoiden kokemuksien pohjalta koottu kirjoitus ”Lyseonpuiston lukion nuoret filosofisten kysymysten äärellä Helsingissä”. Opiskelijat osallistuivat Helsingissä pidettyyn Nufit-tapahtumaan 19-20.1.2018. Tapahtuman annista ja kokemuksista itse kirjoituksessa […]

Juha Olli on tunnettu sekä oman nimensä että aliaksensa ”jto” kautta melkoisen hyvin myös internetin suomalaisissa voimailuyhteisöissä. Olli on vuodesta 2000 saakka kommentoinut voimailuaiheista keskustelua, työstänyt voimailuaiheisia artikkeleita sekä myöhemmissä vaiheissa osallistunut haastatteluihin. Olli on tehnyt valmennustyötä vuodesta 1991 saakka. Suurin osa asiakaskunnasta löytyy kuntosalilla tehtävän voimaharjoittelun, kuten kehonrakennuksen, voimanoston, painonnoston, voimamiesurheilun, crossfitin ja yleisen […]

Johdanto Oikeudenmukaisuus on yksi keskeisimmistä sosiaalityön arvoista, sillä sen ajatellaan oikeuttavan sosiaalityötä ammattina. Oikeudenmukaisuus arvona ajaa sosiaalityötä lähemmäksi kohti työn omaa ihannetta. (Raunio 2009, 86.) Oikeudenmukaisuuden sisälle voidaan laskea sellaisia kehotuksia kuin tasa-arvon toteutuminen, ihmisarvon kunnioittaminen, resurssien tasajako ja epäoikeudenmukaisen politiikan vastustaminen. Suunnan oikeudenmukaiselle sosiaalityölle antavat alan eettiset säännöt. Oikeudenmukaisuustyö korostaa sosiaalityötä asiakastyön sijasta yhteiskunnallisena […]

Kasvatusfilosofiaa sieltä ja täältä sekä oikeudenmukaisuuden pohdintaa – vuoden viimeisessä numerossa kirjoituksien aiheet koskevat laajemmassa mittakaavassa rakenteellisen sosiaalityön maisemaa. Myös kasvatusfilosofiaan luodaan katsaus kahdessa lyhemmässä esseessä. Vuoden 2017 viimeisen numeron ensimmäisenä kirjoituksena on sosiaalityön opiskelija Aki Kolun kirjallisuuskatsaus ja essee koskien oikeudenmukaisuutta, jota tarkastellaan rakenteellisen sosiaalityön kontekstissa. Esityksen pyrkimyksenä on pohtia sitä, että rakentuuko sosiaalityön […]

Lokakuun 13. päivänä Lapin yliopistossa pidettiin Lapin Tieteentekijät ry:n järjestämä ”Yliopisto yhteiskunnassa” -seminaari. Seminaari järjestettiin Tieteentekijöiden liiton 50-vuotisjuhlien kunniaksi. Yliopiston yhteiskunnallinen asema oli näiden järjestöjen kiinnostuksen kohteena osittain myös siksi, että meneillään oleva yliopistoreformi koskettaa isoa osaa näiden järjestöjen jäsenistöstä. Järjestöihin kuuluu ns. yliopiston ”keskiportaan” väkeä, dosentteja ja tutkijoita, jotka koostavat jopa 30 % yliopistojen […]

Most students who have in the recent years studied in the social sciences in the University of Lapland know the English language teacher Robert Fitzsimmons. Most social science students come through his classes of English Reading Comprehension and English Oral Skills. Although his assignment is to teach the English language, students are mistaken in just […]