Tiivistelmä Artikkeli käsittelee saamelaislasten historiaa Suomessa saamelaisten ja Suomen 100-vuotisen juhlan kunniaksi. Tekstissä kuvaillaan lasten elämää ja kokemuksia lasten historian näkökulmasta. Artikkeli perustuu arkisto- ja haastatteluaineistoihin, joita täydennetään tutkimuskirjallisuudella. Tavoitteena on piirtää kuva saamelaisten lasten tilanteesta kansallisvaltion rakentamisprosessissa. Historialliset tapahtumat ja sodat sekä globaalit kehityssuunnat ovat muuttaneet saamelaislasten elämää väistämättä. Suomalainen organisaatiokulttuuri on vaikuttanut ja […]

Čoahkkáigeassu Artihkal válddáhallá sámi skuvladutkama ehtalaš válljejumiid ja rámmaid dutki sajáiduvvama vuođul. Gieđahalle dutki oktavuođa servožii, servodaga dárbbuid dutkamuša duogážis, dutki rolla, válddi ja ovddasvástádusa sihke dieđu gaskkusteami. Dutki sajáiduvvama rabasčállin lea dehálaš oassi skuvlaetnografiija luohtehahttivuođa. Artihkal vuođđuduvvá artihkala čálliid etnográfalaš skuvladutkamiidda sámi skuvllain Norggas. Lea dárbu etihkalaš linnjemiidda ja ságastallat das ahte mo dutkan […]

Saamen kielten elvyttäminen ja domeenien tukeminen ovat kasvatuksen keskeisin tehtävä assimilaation jälkeisessä tilanteessa. Kriittisestä alkuperäiskansapedagogiikasta ammentavassa artikkelissa käsitellään kielenelvytystä välittävien rakenteiden avulla.