Joulu lähestyy ja lahjapakettien odotus käy vähitellen kovemmaksi. AGON-toimituksen omat tontut ovat tehneet osansa ja kasanneet  vuoden 2018 viimeisen lehtijulkaisun. Ennen kuin astumme uuden vuoden puolelle uusiin seikkailuihin, on loppuvuoden hiljentymisen aikana hyvä rentoutua varsin moninaisten kirjoitusten parissa.

Lehden neljännen numeron polkaisee käyntiin Toivo Salosen essee liittyen yliopistomaailman moninaisiin ilmiöihin, kuten puhumalla ja tekstillä ilmaistujen ajatusten eroihin. Osittain samoissa asiakokonaisuuksissa liikkuu myös Olli Koskela essee, jossa uskonnonfilosofiaa ja tiedekuntien riitelyä käsitellään filosofian klassikko Immanuel Kantin ajatusten pohjalta.

Lehden kolmantena juttuna on mukana saamelaistaiteilija Pauliina Feodoroffin runoja, jotka ovat kahdessa kohtaa lehteä  saamenkielisenä ja suomenkielisenä.

Neljäntenä on luvassa tutkijalta-osuudessa Tampereen yliopiston yliopisto-opettajan Hanna Vilkan kirjoitus aiheella ”Tekijyys ja aika: Näköpisteitäni taiteessa tutkimiseen”. Kirjoituksessa paneudutaan taiteen ja tieteen kysymyksiin. Lehden viidennessä kirjoituksessa on sosiaalityön professori emeritus Kyösti Urposen haastattelu, jossa käsitellään sosiaalityön tieteenteoreettista tilaa ja siitä koituvia seurauksia.

Kuudentena vuorossa on Lapin yliopiston opiskelija Iiris Korhosen tutkiva kirjoitus liittyen johtamisen psykologiaan ja hallintotieteeseen, joka käsittelee työn psyykkistä kuormittavuutta. Vuoden viimeisen numeron päättävät Ossi Nymannin kolumni ja Pauliina Feodoroffin runot.

AGON toivottaa filosofista ja herättelevää tulevaa vuotta 2019 kaikille!

Olli Koskela, päätoimittaja
Aki Kolu, päätoimittaja