Kuva: Näyttely 5.4.- 21.4.2016, Lasihissi, F-­siipi, Lapin yliopisto, Rovaniemi

Kuva: Näyttely 5.4.- 21.4.2016, Lasihissi, F-­siipi, Lapin yliopisto, Rovaniemi

Mielen matriisi II -laboratoriossa tutkin ruumiillisuuden ja tietoisuuden suhdetta omassa työskentelyssäni, tässä tapauksessa piirtämällä. Psykiatrian emeritus professori Johannes Lehtosen mukaan ruumiillisesti kokeva mieli muodostaa mielen matriisin, mielen peruskudoksen. Se on mielen vallitseva kokonaistila, jossa on olemassa olon tunnetta ylläpitävä lataus. Mielen matriisi voidaan käsittää näin mielen eri toimintoja ja kerroksia yhdistäväksi tekijäksi. Olen lähestynyt mielen matriisin käsitettä taiteellisen tekemisen tasolla. Moniulotteisen ja toimintakykyisen matriisin kehittyminen on prosessina samankaltainen kuin se jonka avulla taiteilija yhdistää aistien ja tunteiden maailmat ja saa aktiivisella toiminnalla luovan tuloksen aikaan.

Mieli on ruumiin idea

niin kuin

ruumis on mielen kosketus.

Laboratoriossa pohdin mielen subjektiivista yhtenäisyyttä; tietoisuuden, ruumiillisuuden ja olemassaolon prosessia sekä suhdetta toisiinsa. Taiteellinen työskentelyni perustuu usein prosessiin ja intuitioon, piirtämisen kautta tuon mieleni havaintoja osaksi todellisuutta ja herätän ne eloon. Tutkimalla prosessia haluan saavuttaa sen hetken kun mieleni saa ajatuksen kuvasta.

Taiteessani on aina läsnä olemassaolon ahdistus ja tuska. Työskentelemällä väliaikaisessa ja vuorovaikutuksen omaavassa tilassa havaitsen itseni jatkuvasti ja tulen tietoiseksi olemassaolostani, ja näin ruumiillisuuden ja tietoisuuden rajasta.

Mielen matriisi II on jatkoa kevään 2015 ensimmäisestä laboratoriosta. Näyttely rakentuu, muuttuu ja luo itseään uudelleen kolmen viikon ajan leikkien intuitiolla, ajatuksilla, hetkellä ja tilan fyysisyyden kokemuksilla.