AGON-lehden kehityshankkeen päätavoitteet, toimituksen uudelleenorganisoiminen sekä verkkolehden rakentaminen ja julkistaminen, on nyt toteutettu. Lehdelle nimettiin jo vuoden alussa uudet päätoimittajat ja monitieteellinen toimitusneuvosto. AGON liittyi Kulttuuri, tiede- ja mielipidelehtien liiton Kultti ry:n jäseneksi ja loppuvuodesta AGON-lehdelle myönnettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeus. Kehitystyön tuloksena syntyi uusi pohjoinen verkkolehti AGON – Pohjoinen tiede- ja kulttuurilehti, joka julkistettiin 2.12.2014 osoitteessa www.agon.fi. Verkkolehti on kaikille avoin ja ilmainen pohjoisuutta painottava monitieteinen julkaisu, jonka tarkoitus on palvella sekä pohjoisuuteen liittyvää tieteellistä tutkimusta ja keskustelua sekä yleisesti kulttuurielämää.

Kehityshankevuoden 2014 onnistumisesta kiitos kuuluu pääasiassa vuoden 2014 hallitukselle ja kehityshankkeen työryhmälle. Suurehkojen yleisötapahtumien järjestäminen kehitystoiminnan ohella on edellyttänyt sitoutumista työhön. Rainer Salosensaaren, Rauli Kostamon, Aleksi Poikelan ja Suvi Lyytisen aktiivisuus ja työpanos on ollut erityisen tärkeää kehitystyön onnistumisen kannalta. Kiitokset myös AGON-lehden toimitusneuvostolle, joka on taannut asiantuntijatuen AGON-lehden kehitykselle. Erikseen on mainittava Aki Nyyssösen pitkäjänteinen työ verkkolehden teknisenä toteuttajana sekä Kalle Lampelan ja Sanna Valkosen työ AGON-lehden uusina päätoimittajina.

Lähitulevaisuudessa yksi keskeinen asia on AGON-lehden aseman vahvistaminen tunnistettuna avoimena niin sanottuna ”Open Access” -verkkolehtenä. Tämä tarkoittaa verkkojulkaisun sisältöjen muokkaamista kansainvälisten Open Access -standardien (OAI-PMH) mukaiseksi, mikä mahdollistaisi AGON-lehden hakemisen kansainväliseen Open Access-lehtien luetteloon (DOAJ). Näin Open Access-tekniikan kuntoon saattaminen mahdollistaisi AGON-lehden artikkeleiden näkyvyyden kansainvälisissä listauksissa ja hakuohjelmissa. Standardisointi tulisi palvelemaan AGON-lehden kirjoittajia, näkyvyyttä, sisältöjen tavoitettavuutta sekä tätä kautta pohjoisen filosofian ja monitieteellisen tutkimuksen laajempaa vaikuttavuutta. AGON ry:n hallitus on jo alustavasti keskustellut Open Access-standardisoinnin merkityksestä ja tekee päätöksen asiasta vielä tänä vuonna. Keskustelua on käytävä siitä, miten Open Access-standardisointi toteutetaan ja minkä tahon kanssa ryhdytään yhteistyöhön. Standardisointiin ja tekniikan viimeistelyyn tukea ja apua on alustavasti luvattu ainakin Lapin yliopistosta.

AGON käy siis kohti kiinnostavia uudistuksia myös tulevana vuonna. Open Access-standardisoinnin lisäksi keskustelutilaisuuksien ja monitieteellisten yleisötapahtumien suunnittelu ja järjestäminen kuuluvat vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan. Myös kiinnostavia AGON-lehden teemanumeroita on jo valmisteltu; kirjoituskutsut julkaistaan AGON-lehdessä. AGON ry:n syyskokous (3.12.2014) valitsi tutkija Sanna Hastin AGON ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2015. AGON ry:n hallitus säilyi Ulla Tiikkaisen valintaa lukuun ottamatta ennallaan. Onnittelut ja menestystä Sanna Hastille ja uudelle hallitukselle! Uskon, että syyskokouksen valitsemalla hallituksella ja työryhmällä AGONin kehitystyö lehden ja yleisötapahtumien parissa etenee edelleen sujuvasti ja AGON ry tulee palvelemaan yhä vahvemmin pohjoista filosofiaa sekä tiede- ja kulttuurielämää. Väistyvänä puheenjohtajana kiitän AGON ry:n jäseniä, hallitusta sekä yhteistyökumppaneita antoisista vuosista, luottamuksesta ja yhteistyöstä. Hyvää joulunaikaa AGON-lehden lukijoille!

5.12.2014 Rovaniemellä,
Kosti Joensuu