Kasvatusfilosofiaa sieltä ja täältä sekä oikeudenmukaisuuden pohdintaa – vuoden viimeisessä numerossa kirjoituksien aiheet koskevat laajemmassa mittakaavassa rakenteellisen sosiaalityön maisemaa. Myös kasvatusfilosofiaan luodaan katsaus kahdessa lyhemmässä esseessä.

Vuoden 2017 viimeisen numeron ensimmäisenä kirjoituksena on sosiaalityön opiskelija Aki Kolun kirjallisuuskatsaus ja essee koskien oikeudenmukaisuutta, jota tarkastellaan rakenteellisen sosiaalityön kontekstissa. Esityksen pyrkimyksenä on pohtia sitä, että rakentuuko sosiaalityön arvoissa siltoja mihinkään konkreettiseen. Tälle esteenä nähdään mm. uusliberalistinen talouskehys, joka asettaa ehdot ja raamit muutostyölle.

Toisena kirjoituksena luodaan lyhyt katsaus Immanuel Kantin kasvatusfilosofiaan kokonaisvaltaisesti. Mitkä kirjoitukset ovat vaikuttaneet ratkaisevasti Kantin ns. Pedagogisiin kirjoituksiin pyritään tuomaan kirjoituksessa varsin tiiviisti esille.

Kolmantena on vuorossa maisteri, jatko-opiskelija Mari Mäkitalo-Aho:n kirjoitus kasvatusfilosofiaan kuvataidekasvattajan silmin tulkittuna. Mäkitalo-Aho on jatko-opiskelijana taiteiden tiedekunnassa Lapin yliopistossa.

Numeron päättää taiteilijaesittely, jossa vuorossa tällä kertaa on kuvataiteilija, kuvanveistäjä ja mosaiikkitaiteilija Marja Kolun haastattelu. Henkilön lisäksi ohessa avautuu myös osa menneiden vuosikymmenien suomalaisesta taidepolitiikasta.

 

Filosofista joulunaikaa ja sitäkin teoreettisempaa uutta vuotta toivottaen,

Olli Koskela (Päätoimittaja Agon lehti)

Aki Kolu (toinen päätoimittaja Agon lehti)