Vuosi alkaa lähetä loppuaan ja Agon lehden toimituksessa kuhistaan edelleen. Juuri kolmannen lehden kynnykselle lehdentoimitus on saanut mukaansa uuden innokkaan toimittajan Lapin yliopiston aktiivi opiskelijoiden parista. Sosiologian opiskelija Aki Kolu astui mukaan kuvioihin noin kuukauden päivät sitten toimituksen avuksi. Toimitus ja Agon hallitus haluaa toivottaa Akin suurin kumarruksin mukaan lehden tekemisen saloihin. Ensimmäiset hänen toimittamat ja kasaamat juttunsa ovatkin osuvasti luettavissa käsillä olevassa numerossa.

Vuoden kolmannen lehden aloittaa lyhyt opiskelija Aki Kolun reportaasi tieteentekijöiden liiton 50 vuotisen taipaleen kunniaksi Lapin Yliopistolla lokakuun 13.päivänä pidettyyn seminaariin: Yliopisto yhteiskunnassa. Tilaisuutta alustamassa oli Lontoossa, Berliinissä ja Essexissä opiskellut, Helsingin yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori ja dosentti Emilia Palonen. Juhla seminaarin annista voimme lukea tarkemmin reportaasista. Toisena juttuna on Aki Kolun toimittama ja kasaama varsin mielenkiintoinen sosiologian opettaja Robert Fitzsimmonsin haastattelu. Haastattelu on toimitettu englannin kielisenä, koska myös haastateltava on englannin kielinen. Fitzsimmonsin opetus on herättänyt monenlaisia tulkintoja kursseista itsestään, vaikkakin kysymyksessä on opettajan pyrkimys kannustaa opiskelijoita kriittiseen suhtautumiseen ja ajatteluun.

Kolmantena pääsemme tutustumaan logiikan historiaan, luonteeseen ja filosofiaan harrastaja Helenä Lääkön esseessä: Logiikan luonteesta ja logiikan filosofiasta. Essee on varsin selkeä katsaus logiikan historiaan ja sen filosofiaan. Monesti logiikka muistetaan pelkkänä loogisena laskemisena varsinkin filosofian opinnoissa. Lääkön kirjoitus tuo esille hyvin myös logiikan filosofisen puolen pelkän kalkyylin takana.

Lehden taiteilijalta osiossa on tällä kertaa vuorossa Rovaniemeläisille jo aikaisemmin tuttu henkilö Jari Pulsa. Pulsa on tullut tunnetuksi varsin monesta taiteellisesta toiminnastaan. Mainittakoon ensimmäisten joukossa hänen runollinen – ja erityisesti musiikillinen toimintansa. Taitelija haastattelussa paneudutaan erityisesti hänen viimeisimmän jazz yhtyeensä taustaan ja Pulsan innostukseen jazzin parissa. Agon toimitus kiittää kaikkia innokkaita kirjoittajia ja lehden toimittamiseen osallistuneita henkilöitä!

Hyvää joulua ja sitäkin filosofisempaa uuttavuotta toivottaen, Olli Koskela

(Päätoimittaja Agon-lehti, puheenjohtaja, Pohjoinen filosofi Ry Agon.)