Edellisen Agon lehden julkaisusta on jo kerennyt vierähtää tovi, mutta sitäkin uutterammin, miehitykseltään varsin pieni, toimituksemme kuroo kasaan lehteä. Siispä pitemmittä puheitta käsillä oleva lehti sopii kirjoituksiltaan hyvin alkaneeseen syksyyn ja pimeneviin iltoihin. Agonin toiminnassa pidetyt kirjallisuuspiiirit Rovaniemen kaupunginkirjastolla ovat keränneet hyvissä määrin filosofian harrastajia saman pöydän ääreen, mikä toivottavasti jatkuu myös lähi tulevaisuudessa. Rovaniemi viikon paremmalla puolella vietetty taiteiden yö piti sisällään myös lauantai-illan huumaa filosofian merkeissä.

Lauantaina 9.9.2017 Rovaniemellä sijaitsevassa Cafe Hostel Kodissa pidettiin fenomenologiaan pohjautuva dialogi Martin Heideggerin silleen jättämisen käsitteestä. Kahvilaan oli eksynyt kiitettävä määrä filosofiasta kiinnostuneita kuulijoita, joista osa rohkeni tilaisuuden loppu puolella myös ottamaan osaa keskusteluun. Agon Ry haluaa kiittää yhteistyökumppaneita hyvin onnistuneesta illasta. Toivottavasti tapaamme myös vastaisuudessa samoissa merkeissä.  Filosofiset kirjallisuuspiirit ja keskustelu tilaisuudet tulevat jatkumaan mahdollisuuksien suomissa rajoissa myös lähitulevaisuudessa.

Vuoden toisessa numerossa, ensimmäisenä kirjoituksena on luvassa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan lehtori Kalle Lampelan mielenkiintoinen kirjoitus Taiteellinen tutkimus metodologisessa maisemassa, jossa hän luo katsausta taiteellisen tutkimuksen suhteesta filosofiaan. Oulun yliopiston filosofian dosentti Kari Väyrynen puolestaan käsittelee humanismia puheenvuorossaan kirjoituksessa: Poliittinen humanismi globaalissa riskiyhteiskunnassa. Kolmantena lehdessämme on vuorossa allekirjoittaneen lyhyt essee filosofian klassikkoon liittyvällä aiheella ontologisen Jumalan olemassaolo argumentin kohtaamaan kritiikkiin Immanuel Kantin taholta. Kant pyrki kritisoimaan klassista ontologista todistusta vastaan, minkä taustalla on hyvin selkeästi nähtävissä myös skottifilosofi David Humen vaikutus. Aiheesta tarkemmin kirjoituksessa: Kun mieli Jumalan loi? – Immanuel Kantin kritiikki ontologista jumalatodistusta vastaan.

Ontologisen argumentin ruotimisen jälkeen filosofi Toivo Salonen käsittelee kirjoituksessaan Kemissä sunnuntaina 23.4.2017 julkistettua kahta varsin tuoretta  teosta: Juha Drufva;”Suomen hevosen ilonpidon mahdollisuuksista Suomi-yhtiössä – Topeliaaninen suomalaisuus karnevalismin hengessä” sekä Voitto Kuosmanen; ”Kaamoksen jälkeen kevät. Katseita muutoksen maisemiin”. Viimeisenä muttei suinkaan missään suhteessa vähäisimpänä olemme saaneet Mari Paldaniuksen kirjoittaman raportin viime kesän hiljaisuusfestivaalien annista.

Kiitokset kaikille lehteen kirjoittaneille ja sitäkin antoisampia lukuhetkiä käsillä olevan numeron parissa kaikille lukijoille!

Hyvää alkanutta ja pimenevää syksyä toivottaen, Olli Koskela

(Päätoimittaja Agon-lehti, puheenjohtaja, Pohjoinen filosofi Ry Agon)