Vuosi 2017 on lähtenyt kaikesta alkukankeudesta huolimatta liikkeelle myös Agon lehden toimituksessa. Erityisesti Agonin uuden hallituksen työpanoksen kautta. Tulevien lehtien toimittaminen on toistaiseksi jäänyt osittain yhden päätoimittajan varaan, mikä on jättänyt myös oman jälkensä lehden toimittamiseen ajallisesti. Kuitenkin alkukankeuden päätyttyä on –  kuten myös varsin pitkään jatkunut kylmä kevät – jälleen päästy liikkeelle sekä Agon lehden toimittamisessa, että  Agonin toiminnassa. Vuoden ensimmäisen numeron teema keskittyy kahden opiskelijan tuottamaan filosofiseen esseeseen ja professori Juha Karhun haastatteluun Kafka näytelmän pohjalta.

Ensimmäiseksi Lapin yliopisto taiteidentiedekunnan jatko-opiskelija Riikka Partanen johdattelee lukijat ruumiillisuuteen liittyvien filosofisten ongelmien pariin käsitellen ruumiillisuuden problematiikkaa kirjoituksessaan: Kuvaus länsimaisen nykyihmisen rajallisuudesta.  Ruumiillisuus, mielen ja ruumiin välinen vuorovaikutus on yksi länsimäisen filosofian klassisista ongelmista, johon on eri aikakausina pyritty esittämään ratkaisuja. Kuitenkin spontaanius, mielen ja ruumiin välinen ongelma on yksi filosofian keskeisiä ongelmia, joka on edelleen ratkaisematta. Tunnetuimpia ratkaisua yrityksiä ovat olleet mm. dualistiset ja monistiset teoriat, jotka tunnetaan pitkälti filosofian klassikoiden tutkimuksen kautta. Kuitenkin on tärkeää huomata, että teorioita ja ratkaisu yrityksiä on luonnollisesti yhtä monta, kuin on filosofejakin.

Toisessa opiskelijalta tulevassa kirjoituksessa yhteiskuntatieteiden ylioppilas Mikko Laine käsittelee kirjoituksessaan: Filosofian lohtua tuovat mahdollisuudet, filosofian lohduttavaa mahdollisuutta rajatilanteessa. Kirjoituksen polttopisteessä on filosofisen ajattelun tuoma lohtu erilaisissa elämänrajatilanteissa. Rajatilanteen käsitteen nosti esille erityisesti filosofi Karl Jaspers, rajatilanne tarkoittaa yllättävää tai täysin odottamatonta kohdattavaa tilannetta ihmisenelämässä. Rajatilanteen tuoma ahdistus haastaa ihmisen asettamaan oman olemassaolonsa kyseenalaiseksi suhteessa vallitsevaan todellisuuteen. Näin ollen filosofia nähdään lohduttavana ja rajatilanteen tunnustamisen ja kohtaamisen kautta merkittävänä apuna varsinaisen ongelman kohtaamisessa. Filosofia voi antaa ajatuksellisia välineitä rajatilanteen kohtaamiseen, mikä parhaimmillaan johtaa ihmisen itsensä kasvamiseen ja voimistumiseen.

Kolmantena kirjoituksena lehdessä on Kosti Joensuun toimittama professori Juha Karhun haastattelu liittyen hänen filosofiseen intoonsa ja rakkauteensa teatteriin.  Pian eläköityvä oikeustieteiden professori aikoo olla edelleen aktiivisesti mukana myös Agonin toiminnassa.  Lopuksi vuoden ensimmäisen lehden taiteilija esittelyssä on Seppo Rintamäki, joka kirjoittaa suhteestaan taiteeseen.

Uutena aktiviteettina Agon ry on ryhtynyt järjestämän filosofista kirjallisuuspiiriä Lapin maakuntakirjastolla kokoushuoneessa. Tavoitteena on, että kirjallisuuspiiri tulisi jatkossa pidettäväksi kerran kuussa. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille filosofiasta kiinnostuneille. Kirjallisuuspiirin seuraavat kokoontumisajat ilmoitetaan tarkemmin mm. Agon lehdessä ja Agonin ry:n facebook sivuilla.

Valoisaa kevättä ja antoisia lukuhetkiä Agonin lukijoille,
Olli Koskela