AGON-lehti kutsui syksyllä Lapin yliopiston jatko-opiskelijat ja graduntekijät kirjoittamaan tutkimusaiheestaan. Saimme kokoon mukavasti tekstejä.

Käsillä olevan numeron aihekattaus on laaja, se kulkee armenialaisten kansanmurhasta tietosuoja-asetuksen syövereihin. Kirjoittajina on perustutkinto-opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita.

Miikka-Markus Leskisen teksti perustuu hänen pro gradu -tutkielmaansa ’Me olemme kukoistaneet ilman kenenkään lupaa tai suojelusta’ – kansanmurhan muistin politiikka ja armenialaisten kansanmurha, jossa hän käsittelee armenialaisten kansanmurhan suomalaista keskustelua kansanmurhan satavuotispäivää edeltäviltä vuosilta. Leskinen vertaa tunnustamisen ympärillä käytyä moraalista keskustelua politiikan tutkimuksessa esillä olleeseen kansanmurhan muistin politiikkaan.

Maria Jeminen pohtii puheenvuorossaan tutkijan paikkaa reunalla alkuperäiskansatutkimuksessa. Paula Paavilainen nostaa esiin ekomatkailun kehittämisen Suomen arktisella alueella. Paavilainen on kirjoittanut artikkelinsa Sallan kunnan EcoSalla -matkailuhankkeessa (1.1.2015–31.8.2016), jossa tavoitteena on ollut nostaa markkinoinnissa Sallan matkailutuotteiden ja -palveluiden ympäristöystävällisyys entistä paremmin esille sekä kehittää matkailua aiempaa ekologisempaan suuntaan. Maria-Riitta Mällinen luotaa kokemuksiaan pohjoissaamen kielen opiskelusta pohtien myös tutkimuseettisiä näkökulmia.

Tiina Harjumaa puolestaan käsittelee tekstissään eettisen käänteen juridista puolta: EU:n tietosuoja-asetuksen herättämiä kysymyksiä tieteellisessä ja historiallisessa tutkimuksessa.

Mukana on myös kirja-arvio. Itä-Suomen yliopiston tutkija Juuso Loikkanen arvioi Titus Hjelmin kirjan Globaalisti akateeminen. Opas kansainväliseen tiedejulkaisemiseen.

Kansikuvataiteilijana meillä on ilo esitellä Iissä ja Madridissa vaikuttava Merja Briñón, joka tekee jatko-opintojaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa.

AGON-lehden pitkäaikainen päätoimittaja, puheenjohtaja ja yhdistyksen aktiivi Kosti Joensuu väitteli 9.12.2016 Lapin yliopistossa. Hänen lektionsa The Physical, Moral and Spiritual: A Study on Vitalist Psychology and The Philosophy of Religion of Lars Levi Laestadius löytyy lehden loppupuolelta.

AGON-lehden parissa on vierähtänyt pari vuotta ja nyt on aika ojentaa päätoimittamisen viestikapula seuraajillemme Olli Koskelalle ja Virpi Tökkärille.
Kiitos ja kumarrus lehden lukijoille. Numeron myötä toivotamme menestystä ja onnea vuodelle 2017.

 

Kalle Lampela & Sanna Valkonen