Varsin pitkälle venyneen Agon lehden toisen numeron toimittaminen ja julkaiseminen on nyt viimein käsillä. Julkaisemisen ajan kohdan venymisestä parhaana puolena voidaan kuitenkin pitää käsillä olevan lehden antia. Lehden keskiössä on tällä kertaa kolme vertaisarvioitua artikkelia aiheilla: Saamelaisuus ja kasvatus, muiston ja totuuden tutkimuksen haasteita. Ensimmäisen saamelaisuutta käsittelevän artikkelin on kirjoittanut Inker-Anni Linkola-Aikio aiheella kielimaiseman rooli saamelaiskoulussa. Artikkeli käsittelee pohjoissaamen kielen näkyvyyttä ja asemaa oppimisympäristöissä kielimaisema-käsitettä hyödyntäen. Toisen artikkelin on kirjoittanut Pigga Keskitalo yhdessä Merja Paksuniemen ja Inker-Anni Linkola-Aikion kanssa aiheella: Saamelaislapset satavuotisessa Suomessa. Artikkelissa käsitellään mielenkiintoisella tavalla saamelaislasten elämää ja kokemuksia 100 vuoden ajalta historian näkökulmasta.  Kolmantena on luvassa Ari Siveniuksen ja Seppo Sajaman artikkeli muiston merkityksen ja totuuden jäljillä. Artikkelissa tarkastellaan muiston tutkimisen haasteita, erityisesti kysymystä muiston luotettavuudesta ja sen varmistamisen keinoista ihmistieteellisessä tutkimuksessa.

Agonissa on esillä myös sosiologian opiskelija Vesa Haatajan kanditutkielman tiivistelmä. Aiheena on Sallan kunnan identiteetti, raja ja rajaliikenne sekä myös Sallan tulevaisuus. Tutkimusaineistona on toiminut mm. sallalaisten sanomalehtimedioiden kirjoitukset usealta viime vuosikymmeneltä.

Mukana on myös mielenkiintoinen kolumni kirjailija Ossi Nymanilta. Kirjoitus kantaa nimeä Jumalan käsi, tähän mitä sillä tarkoitetaan voi jokainen tutustua lukemalla ajatuksia herättävän tekstin itse. Taiteiden osalta esittelyssä on Erkki Kailan toimittama ja kirjoittama esittely Kiirastuli III näyttelystä Paavin Äpärät – taiteilijaryhmittymän taidenäyttely Rovaniemellä 7.3.-8.4.2018.

Lopuksi on viime kerralta vahingossa pois jäänyt Aki Kolun kirjoitus koskien hyveitä ja voimaharjoittelua. Viime kerralla jäi samaten vahingossa pois urheiluvalmentaja Juha Ollin haastattelussa maininta hänen valmennussivustostaan: www.jto-valmennus.com.


Antoisia lukuhetkiä toivottaen,

Olli Koskela ensimmäinen päätoimittaja Agon lehti

Aki Kolu toinen päätoimittaja Agon lehti