Pohjoinen Filosofiyhdistys AGON ry. on riippumaton ja sitoutumaton yhdistys, joka perustettiin 17.10.2001 elävän filosofisen harrastuksen ja tutkimuksen juurruttamiseen Lapin alueella. AGON on avoin kaikille filosofiasta, tieteellisestä ja taiteellisesta tutkimuksesta kiinnostuneille. AGON ry. kustantaa kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää monitieteellistä AGON-lehteä sekä järjestää filosofisia ja tieteellisiä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Useat eri alojen opiskelijat ja tutkijat ovat halukkaita filosofisesti painottuneeseen keskusteluun, tutkimukseen ja julkaisemiseen. AGON on osaltaan tukenut filosofian opiskelua, tutkimusta ja pyrkimyksiä saada Lapin yliopistoon filosofian pääaineoikeus. Myös alueen taiteilijat ja koulujen opettajat tarvitsevat työssään filosofisia virikkeitä ja välineitä.

Nykyisin AGON ry:n toimintaa on tietoisesti suunnattu yleissivistävään ja monitieteelliseen suuntaan ja sen tavoitteena on toimia yhdyssiteenä eri tieteenalojen sekä tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan välillä – erityisesti siellä missä ajattelulla ja tutkimuksella on halua ja tarvetta tukeutua filosofiaan. Vuoden 2013 alusta alkaen AGON ry:n toiminta on painottunut AGON-lehden kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda AGON-lehdestä valtakunnallinen tiede- ja kulttuurilehti painopisteenään monitieteisyys ja pohjoisuus. Koneen Säätiö on tukenut AGON-lehden kehityshanketta apurahalla.

Yhdistyksen sähköpostilistalle ja jäseneksi voi ilmoittautua lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen agon@ulapland.fi ja maksamalla AGON ry:n jäsenmaksun.


AGON ry:n hallitus vuonna 2021

Puheenjohtaja

 • Aki Kolu

Hallituksen jäsenet

 • Olli Koskela
 • Aleksi Poikela
 • Meiju Sunnari
 • Eetu Kangas
 • Niko Rasi
 • Matti Kanabro

AGON jäsenmaksu 2021

 • Perusjäsen 17 €
 • Opiskelijat, työttömät ja muut vähävaraiset 12 €
 • Kannatusjäsenyys 35 €
 • Yhteisöjäsenmaksu 35 €
 • Lehden postitusmaksu 12 €*

Tilinumero:

Pohjolan Osuuspankki
IBAN FI07 5640 5020 0035 33
SWIFT OKOYFIHH

*Lehden postitusmaksulla lehti lähetetään annettuun osoitteeseen. Ilman postitusmaksua uusin Agon-lehti on noudettavissa Lapin yliopiston pääkirjastolta (Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi). *Taloudellisten vaikeuksien takia Agon-lehteä ei paineta vuosina 2020 ja 2021, vaan lehti julkaistaan pelkästään verkossa.


Yhteistyökumppaneita ja filosofisia linkkejä

Suomen filosofinen yhdistys

Dilemma ry (Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden yhdistys)

Aatos (Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö)

Dialectica (Turun filosofian opiskelijoiden ainejärjestö)

Kultti ry (Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto)

Tieteellisten seurain valtuuskunta

Filosofia.fi (filosofinen internet-portaali)